Contact

Yes! We hebben contact!

Met goede teksten en verhalen kun je obstakels overwinnen en harten raken. In de taal van oude verhalen is dat: de draak verslaan en de prins(es) bevrijden.

Laten we samen draken temmen!

+31 6 471 353 00
mail@kajvanderplas.nl

Kaj van der Plas
Sibrandaheerd 29
9737NP Groningen

Aangeboden services vallen onder Kaj van der Plas, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 57887535.